עמותת תימורה

הכשרת צוות מקצועי למטפלים החינוכיים של תימורה

תוכנית ההדרכה לצוות המטפלים החינוכיים שלנו, שעבורה אנו מבקשים את תמיכתכם הנדיבה, מבקשת לשפר את הצוות המקצועי והיציב של תימורה על מנת שנוכל להתמודד עם השחיקה הכרוכה בטיפול בנוער בסיכון לאורך זמן.

אנו חייבים להחדיר אצל המטפלים החינוכיים את הביטחון לקבל ידע תיאורטי ומעשי יחד עם תחושת שייכות ואמונה במשימתם. מאפיינים אלה מאפשרים למטפלים החינוכיים שלנו לראות את הקריירות העתידיות שלהם מתקדמות, ולהבטיח את יציבות הצוות שלנו במשך שנים רבות.

הצוות שלנו מקבל הדרכה אישית, תמיכה מקצועית והטבות מפגישות קבוצתיות שבועיות. להשקעה בצוות שלנו יש יתרונות נרחבים, אשר באים לידי ביטוי על ידי תוצאות חיוביות אותן השיגו עם בנים ובנות בגיל העשרה לאורך השנים.

ואכן, התוצאות של תוכניות הטיפול החינוכי של טימורה הן מעודדות ביותר: כ -40% מבוגרי הארגון הם בבגרות מלאה והשאר משלימים את תנאי הבגרות שלהם, בעוד שרוב בוגריו משרתים בצה"ל או בשירות לאומי. בוגרי תימורה רבים עברו ללימודים גבוהים, הצטרפו לכוח העבודה הישראלי והקימו משפחות.

צרכי המימון שלנו להכשרה מקצועית בתחום הטיפול החינוכי כוללים: מימון מחוץ לשעות ההכשרה במהלך שנת הלימודים ופרויקט כתיבה / תיעוד מקיף, שיירשם את הדוקטרינה של הטיפול החינוכי כמכוון מקצועי מפותח ואחיד.

עלות לשעה היא $100 ואנחנו רוצים להציע ל-28 אנשי צוות את האפשרות להשתתף ב-42 הפעלות שבועיות. העלות השנתית היא $122,500.

הבעת התמיכה שלכם במשימה ראויה זו יכולה ליצור הבדל אמיתי הן עבור המטפלים החינוכיים המקצועיים והן עבור הצעירים הישראלים בסיכון אותם הצוות משרת בנאמנות.